Płyty gumowe

Płyty gumowe

Charakterystyka

Płyty wykonane są metodą wulkanizacyjną o barwie czarnej za wyjątkiem płyt przeznaczonych do kontaktu z żywnością – barwa beżowa i silikonowej. Wykonywane są również z jedną lub dwiema przekładkami tkaninowymi. Możliwe jest wykonanie płyt o podwyższonej ścieralności. Oferujemy też gumy porowate (mikroguma), gumy ryflowane lub z moletem krążkowym.

Zastosowanie

Płyty gumowe przeznaczone są do wyboru podkładek i uszczelek stosowanych w różnego rodzaju maszynach i urządzeniach przemysłowych.

Standardowe rozmiary

  • w belach o szerokości 1200 mm i zakresie grubości od 1 do 20 mm
  • w płytach 1000×1000 mm i zakresie grubości od 10 do 50 mm.

W celu złożenia zamówienia skontaktuj się z nami!

Rodzaj kauczuku Temperatura Odporność

SBR

butadienowo-styrenowy

-20 do +70°C

1. bardzo dobre własności mechaniczne

2. dobra elastyczność

3. korzystne własności dynamiczne i zmęczeniowe

NBR

butadienowo-akrylonitrykowy

-30 do +100°C

1. oleje, smary mineralne, tłuszcze

2. rozcieńczone roztwory kwasów i zasad

3. węglowodory alifatyczne

EPDM

etylenowo-propylenowy

-50 do +130°C

1. gorąca woda i para wodna

2. płyny hamulcowe

3. roztwory kwasów i zasad

4. odporne na działanie tlenu, ozonu i promieniowania UV

NR-L

naturalny

-60 do +70°C

1. płyta spożywcza

2. korzystne własności dynamiczne i zmęczeniowe

3. niskie temperatury

VMQ

silikonowy

-50 do +250°C

1. oleje i smary mineralne

2. rozcieńczone roztwory soli

3. alkohole

FPM/VITON

fluorowy

-20 do +220°C

1. oleje, smary mineralne i syntetyczne

2. węglowodory alifatyczne i aromatyczne

3. kwasy, ciecze hydrauliczne